Stonoženka bílá - Scutigerella immaculata (Newport, 1845)

Náchod, 4.4.2010 Náchod, 4.4.2010
 Hojný druh.  
Náchod
4.4.2010
Náchod
4.4.2010
Náchod
4.4.2010
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt