Sekáč chobotnička - Platybunus bucephalus (C.L.Koch, 1835)

Řeřichová rokle, 17.6.2005 Adršpašské skály, Vlčí rokle, 13.5.2005
 Hojný druh předhůří a hor.  
Adršpach
1.7.2008
Adršpach
27.5.2005
Adršpach
21.5.2005
Běloves
31.5.2005
Adršpach
28.4.2005
Adršpach
28.4.2005
Adršpach
1.7.2007
 
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt