Sekáč rohatý - Phalangium opilio Linnaeus, 1761

Adršpach, 8.10.2009 Běloves, 3.8.2007
 Velmi hojný druh.  
Adršpach
8.10.2009
Běloves
22.8.2008
Náchod
27.6.2008
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt