Žláznatka dvouskvrnná - Nemastoma lugubre (Müller, 1776)

Náchod, 10.10.2005 Dubno, u České Skalice, 2.5.2005
 Hojný druh.  
Dubno
2.5.2005
Běloves
14.4.2005
Libná
31.3.2005
Náchod
10.10.2005
Dubno
2.4.2007
Zdoňov
11.12.2007
Zdoňov
11.12.2007
 
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt