Sekáč pestrý - Mitopus morio (Fabricius, 1799)

Adršpach, 26.6.2005 Běloves, u lázní, 11.7.2008
 Hojný druh.  
Běloves
11.7.2008
Adršpach
8.9.2009
Adršpach
19.10.2005
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt