Sekáč - Leiobunum limbatum L.Koch, 1861

Náchod, 11.9.2008 Adršpašské skály, pískovna, 8.9.2009
 Hojný druh.  
Náchod
11.9.2008
Náchod
11.9.2008
Adršpach
8.9.2009
Běloves
3.8.2007
Běloves
3.8.2007
Běloves
7.5.2005
Náchod
11.9.2008
Náchod
11.9.2008
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt