Sekáč - Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835)

Náchod, 26.6.2008 Náchod, zámecký kopec, 26.6.2008
 Nehojný druh.  
Náchod
26.6.2008
             
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt