Klepítník členěný - Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794)

Řeřichová rokle, 10.9.2006 Adršpašské skály, Řeřichová rokle, 10.9.2006
 Vzácný druh. Žije v lesích vyšších poloh.
Adršpach
10.9.2006
Adršpach
10.9.2006
Adršpach
10.9.2006
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt