Křivošíjka tmavá - Inocellia crassicornis (Schummel, 1832)

Náchod, Kašparák, 2.7.2008 Náchod, Kašparák, 2.7.2008
 Nehojný druh. Rozpětí 17-28 mm.  
A
1
             
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt