Klínatka vidlitá - Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)

Samička, Šášov, 10.7.2010 Sameček, Slovensko, Žarnovica u řeky, 11.7.2010
 V ČR nehojný druh. Dává přednost vodním tokům a čistým jezerům v nížinách.  
Šášov
10.7.2010
Šášov
10.7.2010
Šášov
10.7.2010
Šášov
10.7.2010
Šášov
10.7.2010
Žarnovica
11.7.2010
Žarnovica
11.7.2010
Žarnovica
11.7.2010
Žarnovica
11.7.2010
Revištský r.
9.7.2010
Revištský r.
9.7.2010
Zákruty
8.7.2010
       

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt