Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

Červená studňa, 10.7.2007 Sameček, Slovensko, Červená studňa, 10.7.2007
 Hojný druh. Běžný u stojatých vod s bohatou pobřežní vegetací.  
Červená stdňa
10.7.2010
Červená stdňa
10.7.2010
Červená stdňa
10.7.2010
Červená stdňa
10.7.2010
Červená stdňa
10.7.2010
     
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt