Klínatka obecná - Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)

Josefov, u Metuje, 20.5.2006 Josefov, u Metuje, 20.5.2006
 Nehojný druh. Na některých vodních tocích od nížin do pahorkatin.
Josefov
20.5.2006
Josefov
20.5.2006
PR Zbytka
20.5.2011
PR Zbytka
20.5.2011
PR Zbytka
20.5.2011
PR Zbytka
20.5.2011
PR Zbytka
20.5.2011
PR Zbytka
20.5.2011
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt