Páskovec proužkovaný - Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

PR Zbytka, 20.8.2010 PR Zbytka, 20.8.2010
 Vzácný druh. U menších podhorských a horských potoků s písčitým dnem. V rovinách u lesních potoků.  
A
1
             
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt