Vřetenuška mateřídoušková - Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763)

Náchod, 4.5.2005 Náchod, 11.6.2005
 Hojný druh.  
Náchod
4.5.2005
Náchod
4.5.2005
Náchod
9.6.2005
Náchod
12.6.2005
       
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt