Vřetenuška obecná - Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)

Běloves, 28.5.2006 Jaroměř, 2.7.2005
 Hojný druh.  
Běloves
28.5.2006
Jaroměř
2.7.2005
Náchod
5.7.2008
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt