Vřetenuška ligrusová - Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)

Praha, Černý most, 30.7.2010 Praha, Černý most, 30.7.2010
 Hojný druh.  
Praha
30.7.2010
Praha
30.7.2010
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt