Můřice očkovaná - Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Teplické skály, 31.7.2008 Náchod, 21.6.2006
 Hojný druh.  
Náchod
21.6.2006
Náchod
21.6.2006
Teplice skály
31.7.2008
Teplice skály
31.7.2008
Teplice skály
31.7.2008
     
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt