Syncopacma larseniella Gozmány, 1957)

Běloves, u lázní, 26.3.2009 Běloves, u lázní, 26.3.2009
  
Náchod
20.6.2009
             
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt