Babočka bílé C - Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Jaroměř, 19.5.2005 PR Zbytka, 6.5.2010
 Hojný druh.  
Jaroměř
19.5.2005
Libná
3.4.2005
Jaroměř
19.5.2005
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt