Okáč pýrový - Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Teplické skály, 13.6.2006 Teplické skály, 13.6.2006
 Hojný druh.  
Náchod
28.4.2010
Vysokov
25.4.2010
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt