Štětconoš trnkový - Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)

Běloves, 5.7.2008 Police nad Metují, 9.7.2011
 Hojný druh.  
Chorvatsko
7.6.2008
Běloves
5.7.2008
Montace
10.6.2011
Chorvatsko
7.6.2008
Police n. M.
9.7.2011
     
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt