Hnědásek květelový - Melitaea didyma (Esper, 1778)

Lukavica, 11.7.2010 Slovensko, Lukavica, 11.7.2010
 Nehojný druh.  
Lukavica
11.7.2010
Lukavica
11.7.2010
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt