Hnědásek rozrazilový - Melitaea diamina (Lang, 1789)

Zákruty, 15.6.2010 Slovensko, vodní nádrž Zákruty, 15.6.2010
 Nehojný druh.  
Zákruty
15.6.2010
Zákruty
15.6.2010
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt