Okáč luční - Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Slovensko, Žarnovica, 17.6.2010 Náchod, Kašparák, 24.6.2010
 Hojný druh.  
A
1
             
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt