Bekyně mniška - Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)

Švýcarsko, Oberiberg, 5.8.2010 Švýcarsko, Oberiberg, 2.8.2010
 ojný druh.  
Oberiberg
5.8.2010
Oberiberg
2.8.2010
Oberiberg
2.8.2010
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt