Okáč ječmínkový - Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)

Adršpašské skály, 28.6.2010 Adršpašské skály, u Elišky, 28.6.2010
 Hojný druh.  
Adršpach
28.6.2010
Adršpach
28.6.2010
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt