Perleťovec malý - Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Oškobrh, 11.9.2010 PR Bludy, 11.9.2010
 Hojný druh.  
PR Bludy
11.9.2010
Oškobrh
11.9.2010
Oškobrh
11.9.2010
Oškobrh
11.9.2010
Náchod
24.9.2010
     
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt