Můřice bělopásá - Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)

Vysokov, 15.7.2006 Vysokov, 15.7.2006
 Hojný druh.  
Vysokov
15.7.2006
Vysokov
15.7.2006
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt