Hnědásek osikový - Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)

PR Dománovický les, 29.5.2011 PR Dománovický les, 29.5.2011
 Velmi vzácný druh.  
Dománovický les
29.5.2011
Dománovický les
29.5.2011
           
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt