Okáč rosičkový - Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Adršpach, u nádraží, 5.6.2010 Adršpach, u nádraží, 5.6.2010
 Hojný druh.  
Adršpach
5.6.2010
Adršpach
5.6.2010
Adršpach
5.6.2010
Adršpach
5.6.2010
       
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt