Vakonoš tmavý - Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Náchod, Kašparák, 15.5.2008 Náchod, Kašparák, 2.5.2005
 Hojný druh.  
Náchod
2.5.2005
Náchod
2.5.2005
Náchod
2.5.2005
Náchod
24.4.2011
       
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt