Srpokřídlec vrbový - Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)

Teplické skály, 13.6.2006 Běloves, 26.5.2006
 Hojný druh.  
Běloves
26.5.2006
             
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt