Soumračník jitrocelový - Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)

Náchod, 23.5.2006 Jaroměř, 20.5.2006
 Hojný druh.  
Dubno
30.5.2005
Dubno
20.5.2005
Dubno
20.5.2005
Běloves
9.6.2005
Jaroměř
20.5.2006
     
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt