Štětconoš ořechový - Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Adršpašské skály, 2.9.2006 Adršpašské skály, pískovna, 2.9.2006
  
A
1
             
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt