Molovka jívová - Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775)

  Běloves, u lázní, 20.6.2009
  
A
1
             
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt