Molovka olšová - Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)

Běloves, 5.7.2008 Běloves, 5.7.2008
  
Běloves
5.7.2008
Běloves
5.7.2008
           
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt