Perleťovec stříbropásek - Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Běloves, 20.7.2008 Kleny, u Rozkoše, 18.7.2008
 Hojný druh.  
Kleny
18.7.2008
Dubno
31.7.2006
Dubno
31.7.2006
Kleny
18.7.2008
       
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt