Babočka síťkovaná - Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Běloves, 20.7.2008 Dubno, 22.5.2006
 Hojný druh.  
Běloves
26.5.2006
Běloves
26.5.2006
Dubno
22.5.2006
Běloves
20.7.2008
Běloves
20.7.2008
     
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt