Okáč prosíčkový - Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Náchod, Kašparák, 22.6.2010 Běloves, u lázní, 17.7.2008
 Hojný druh.  
Montace
7.7.2005
Běloves
17.7.2008
Montace
4.7.2005
Náchod
22.6.2010
Náchod
24.6.2010
Běloves
24.6.2010
   
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt