Batolec duhový - Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Turovecký les, 6.7.2011 Turovecký les, 6.7.2011 (Petr Macek foto)
 Hojný druh.  
Adršpach
9.7.2011
Adršpach
9.7.2011
Běloves
22.7.2010
Turovecký les
6.7.2011
Turovecký les
6.7.2011
Turovecký les
6.7.2011
   
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt