Makadlovka - Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)

Náchod, Kašparák, 25.6.2011 Náchod, Kašparák, 25.6.2011
  
Náchod
25.6.2011
Náchod
25.6.2011
           
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt