Vosa obecná - Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)

Běloves, 17.7.2008 Běloves, 17.7.2008
 Hojný druh. Velikost samice 16-19 mm., dělnice 11-14 mm., samec 13-17 mm.
Běloves
17.7.2008
Běloves
17.7.2008
Běloves
17.7.2008
         
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt