Vosa ryšavá - Vespula rufa (Linnaeus, 1758)

Náchod, Montace, 23.7.2008 Běloves, 14.7.2008
 Hojný druh. Velikost samice 15-20 mm., dělnice 10-15 mm., samec 13-16 mm.
Náchod
23.7.2008
Náchod
23.7.2008
Náchod
23.7.2008
Náchod
23.7.2008
Běloves
14.7.2008
Běloves
14.7.2008
Běloves
14.7.2008
Teplice n.M
26.7.2008
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt