Vejcomar - Trissolcus sp. 1

Montace, 26.9.2008 Náchod, Montace, 26.9.2008
  
Náchod
26.9.2008
             
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt