Vejcomar - Trissolcus flavipes (Thomson, 1861)

Náchod, Kašparák, 25.5.2008 Náchod, Kašparák, 25.5.2008 (Jan Macek det.)
  
Náchod
25.5.2008
Náchod
25.5.2008
Náchod
25.5.2008
Náchod
25.5.2008
Náchod
25.5.2008
Náchod
25.5.2008
   
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt