Vejcomar - Trimorus carinifrons (Kieffer, 1908)

Zdoňov, 11.12.2007 Zdoňov, 11.12.2007 (Jan Macek det)
  
A
1
             
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt