Vejcomar - Trimorus algicola (Kieffer, 1910)

Náchod, 20.7.2011 Náchod, 20.7.2011 (Jan Macek det.)
  
Náchod
20.7.2011
             
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt