Hrnčířka - Symmorphus debilitatus (Saussure, 1856)

Běloves, 22.5.2011 Běloves, 22.5.2011
 Hojný druh. Velikost 8-13 mm.  
Běloves
22.5.2011
Běloves
22.5.2011
Běloves
22.5.2011
         
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt