Hrnčířka - Symmorphus crassicornis (Panzer, 1798)

Běloves, u lázní, 13.7.2008 Běloves, u lázní, 13.7.2008
 Hojný druh. Velikost 10-16 mm.  
Běloves
13.7.2008
Běloves
13.7.2008
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt