Hrnčířka - Symmorphus allobrogus (Saussure, 1855)

Běloves, 20.7.2008 Běloves, 20.7.2008
  
Běloves
20.7.2008
Běloves
20.7.2008
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt